Aristokatrca


“Tako pozabljamo, da resnica interakcije ni nikoli vsa v interakciji, kakršna se ponuja opazovanju. /…/ Mislim na to, čemur sam pravim strategije blagohotnosti, s katerimi agenti, ki imajo višji položaj v eni izmed hierarhij objektivnega prostora, simbolno zanikajo družbeno razdaljo, ki pa kljub temu ne izgine, in si tako zagotavljajo dobiček iz priznanja, ki ga dobi zgolj simbolna denegacija razdalje (“skromen je”, “ni ohol” itn.), ki implicira priznanje razdalje (stvari, ki sem jih navedel, vselej implicirajo podton: “skromen je za vojvodo”, “ni ohol za univerzitetnega profesorja”). Skratka, objektivne razdalje je mogoče uporabiti tako, da si zagotovimo prednosti od bližine in hkrati razdalje, se pravi, od razdalje in od priznanja razdalje, ki ga prinese simbolna denegacija razdalje.”1

Mac Davis – It’s Hard To Be Humble

  1. Pierre Bourdieu, Družbeni prostor in simbolna moč v knjigi Sociologija kot politika []


Tags: Revisionisms

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.